Kontakt

Kontakt z nami

E-mail: kontakt@artsmedia.pl
Tel: +48 884 306 484


Dane firmy

ArtsMedia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 12, Wirów
74-100 Gryfino

NIP: 8581855657
KRS: 0000623216
REGON: 364705046

Nr IBAN rachunku bankowego:
PL 20 1140 2004 0000 3002 7626 9389

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł